Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Dobraczyński Jan - Wybrańcy gwiazd

2014-05-27

News
„…Lecz nie o koncepcję polityczną Jeremiasza chodziło mi w powieści. Chciałem po prostu odtworzyć dzieje człowieka, który przygięty misją nad siły dźwiga ją boleśnie wśród nie rozumiejącego jego cierpień tłumu.” – W posłowiu pisze autor - Jan Dobraczyński – o celu swojej powieści, dzięki której w dynamiczny sposób czytelnik może wejść w wydarzenia biblijne związane z postacią proroka Jeremiasza. Zanim pokrótce przedstawię samą powieść, warto na chwilę zatrzymać się nad jej autorem.

Jan Dobraczyński urodził się 20 kwietnia 1910 roku w Warszawie. W warszawskim gimnazjum im. A. Mickiewicza, w 1928 roku zdał maturę i rozpoczął swoją akademicką „podróż”. Jak widać w jego życiorysie od samego początku był człowiekiem bardzo aktywnym i zaangażowanym w życie społeczne. Przez rok studiował prawo, następnie przeniósł się do Wyższej Szkoły Bankowej. W trakcie studiów zaczął angażować się w chrześcijańskie ruchy, następnie w Lublinie podczas wykładów zleconych przez KUL rozpoczął działalność w różnych ruchach narodowych. Po wybuchu wojny walczył w kampanii wrześniowej, przez cały czas prowadził różnego rodzaju czasopisma patriotyczne i na tym polu starał się przeciwstawiać propagandzie okupanta. Brał również udział w Powstaniu Warszawskim, kierował Biurem Informacji i Propagandy na Starym Mieście i Mokotowie. Po upadku powstania przebywał w kilku obozach koncentracyjnych. Po wojnie dalej prowadził działalność publicystyczną, związany był z wieloma gazetami katolickimi, w których publikował artykuły m.in. na temat religijności, patriotyzmu czy pozycji Kościoła w II poł. XX w. w Polsce. Jan Dobraczyński był posłem IX kadencji Sejmu PRL, doczekał upadku komunizmu w naszym kraju. Zmarł 5 marca 1994r. w Warszawie, nie angażując się w życie polityczne po 89’. Podczas swojej aktywności prasowej i politycznej znalazł czas na twórczość pisarską. Wśród jego dzieł można znaleźć wiele nawiązujących do historii Kościoła, czy wydarzeń biblijnych. Jedną z książek wchodzących w cykl powieści opartych na motywach biblijnych jest prezentowana przeze mnie, wydana w 1948 r. książka „Wybrańcy Gwiazd”.

„Wybrańcy Gwiazd” opowiada historię Narodu Wybranego od bitwy pod Megiddo (609r. p.n.e.) do zdobycia i zburzenia Jerozolimy. (586r. p.n.e.) Powieść jest podzielona na dwie części, w pierwszej spotykamy młodego, dopiero co powołanego przez Boga, proroka Jeremiasza na herolda słów Pańskich, a następnie historię kolejnych władców Izraela. W drugiej natomiast przenosimy się do ostatnich lat życia proroka, gdy ze swoim towarzyszem Baruchem, przychodzi prosić o litość nad Jerozolimą króla Nabuchodonozora. Jednak w moim przekonaniu (jak można wnioskować z zacytowanego posłowia – autora również) ani historia, ani polityczne tło przedstawianych wydarzeń nie są istotą tej powieści. Odkrywam w niej kilka bardzo ważnych treści, które świadczą o fenomenie człowieka, jakim niewątpliwie był Jan Dobraczyński. Niewątpliwie najbardziej poruszające w powieści są opisy postaci, które w obliczu poważnych decyzji, dzielą się z czytelnikiem swoimi przeżyciami i emocjami. Autor pokazuje również tragiczne w skutkach konsekwencje decyzji podjętych pochopnie i pod wpływem emocji i pożądań. W powieści możemy znaleźć konkretne, odpowiednio wyeksponowane przez autora, przykłady schematów zachowań, które mogą posłużyć w pracy wychowawczej. Dzięki temu młody człowiek, często porywczy i ulegający swoim emocjom, może spojrzeć niejako „z zewnątrz” na pewne sytuacje i porównać je ze swoim życiem. Dla mnie osobiście bardzo istotnym był opis powołania Jeremiasza. Sam próbowałem odnaleźć się w przedstawionej sytuacji, a autor pomógł mi wydobyć i nazwać te elementy mojej drogi powołania, które zbiegają się z dramatem powołania Jeremiasza.

Książka dotrze do każdego, kto chciałby przybliżyć sobie biblijną rzeczywistość i niejako przenieść się w klimat królów i proroków Starego Przymierza. A będąc już wyobraźnią w świecie Izraela, czytelnik bardzo szybko przekona się, że problemy i zachowania ludzi sprzed 2,5 tysiąca lat niewiele różnią się od naszej, pozornie tylko odległej i innej, teraźniejszości.

Adrian Skupnik
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753388

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu