Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Dobraczyński - Święty miecz

2014-05-27

News
Powieść "Święty miecz", opowiadająca o życiu i działalności św. Pawła z Tarsu, składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje dzieje Pawła w czasie podróży do Jerozolimy, jego pobyt tam, a następnie, po aresztowaniu, podróż do Rzymu, aby stanąć przed cesarzem. W retrospekcjach poznajemy również wcześniejsze losy Pawła – m.in. znajomość z Sergią, nawróconą przez niego Rzymianką. Dowiadujemy się też o cudach, które działał w drodze, trudach tej wędrówki, a także jego słabym zdrowiu, które jednak nie powstrzymywało go przed zamierzonym celem. Równolegle do historii Pawła, poznajemy Manahema – Żyda oczekującego wybawienia narodu spod władzy rzymskiej. Spełnienie tego pragnienia upatruje w walce przy pomocy starego, pradziadowskiego miecza Judy Machabeusza, nazywanego świętym mieczem. Wiedza o miejscu ukrycia tego miecza, sprawia, że za Pawłem zaczyna podążać Arie, towarzysz Manahema. Pragnie on zdobyć informacje o mieczu, a następnie zabić Pawła, z powodu głoszonej przez niego nauki chrześcijańskiej. Nieugiętość w nauczaniu Pawła, sprawia, że pociąga on coraz więcej ludzi ku Chrystusowi, ale jednocześnie staje się on wrogiem sporej liczy Żydów w Jerozolimie. Wkrótce zostaje aresztowany, po dwóch latach w więzieniu korzysta ze swego prawa, które przysługuje mu jako obywatelowi rzymskiemu, i odwołuje się do cezara. To uniemożliwia planowany przez Ariego zamach na niego, a otwiera Pawłowi i jego towarzyszom – Łukaszowi i Arystarchowi - drogę do Rzymu. Ta podróż również nie należy do łatwych, jednak nawet mimo zatonięcia okrętu, wszyscy podróżujący nim bezpiecznie docierają do stolicy cesarstwa. Druga część opisuje z kolei pobyt Pawła w Rzymie. Tam także naucza i przewodniczy potajemnym spotkaniom chrześcijan, mimo iż ciągle jest więźniem. Doświadcza również tego, że wielu chrześcijan, którzy słyszeli plotki jakoby jego nauczanie było niewłaściwe, odsuwa się od niego. Akcja rozwija się i komplikuje, pojawiają się nowe postacie. Poznajemy Żyda złotnika Chalaftę i jego córkę Akszę. Do Rzymu przyba też Arie, który nadal czyha na życie Pawła. Żeni się on z Akszą, a potem udaje chrześcijanina, by jak najlepiej ich poznać. Próbuje też wykorzystać spór Pawła z Piotrem, aby poróżnić chrześcijan i w ten sposób doprowadzić do ich zniknięcia. Aksza dla swego męża przyjmuje chrzest i uczęszcza na prowadzone przez Pawła spotkania. Apostoł po stanięciu przed sądem cezara, zostaje uniewinniony i uwolniony. Później dochodzi do spotkania Pawła z Piotrem, podczas którego Apostołowie godzą się. Pojawia się również postać Rzymianina Tygellina, który uważa chrześcijan za niebezpieczną sektę, oraz inne osoby z otoczenia Nerona i ich intrygi. Ostatecznie Tygellin doprowadza do oskarżenia chrześcijan o podpalenie Rzymu. Wywołuje to krwawe prześladowania, chrześcijanie są więzieni i zabijani na arenach. W więzieniu Arie nawraca się i prawdziwie staje się chrześcijaninem. Chwilę później Piotr zostaje ukrzyżowany. A Paweł zostaje wyprowadzony z więzienia przez Waleriusza, żołnierza, który przez dwa lata strzegł go w domu Hermesa. Powieść kończy się chrztem Waleriusza.

Powieść bardzo mi się podobała i polecam ją, nie tylko zainteresowanym życiem świętego Pawła albo rozwojem chrześcijaństwa w pierwszym wieku, ale wszystkim młodym. Ukazuje ona bowiem świętego Pawła nie jako herosa czy wręcz boga, ale człowieka – co podkreśla sam bohater, przemawiając do świadków dokananego przez siebie cudu.

Według mnie, w genialny sposób, autorowi udało się opisać wewnętrzną walkę Apostoła, zarówno w kwestii sporu ze świętym Piotrem, jak i dostosowania starych zwyczajów do nowych czasów – na przykład namalowanie przez Terencjusza i Stichusa wizerunku Jezusa, Dobrego Pasterza, w katakumbach. Paweł zawsze starał się o dobro wszystkich wierzących, czasami nawet kosztem własnego. Możemy podziwiać także jego stałość w podporządkowaniu się woli Bożej, nawet gdy była ona dla niego niejasna. Potrafił stanowczo sprzeciwić się wszystkim swym towarzyszom, bez obaw o ich opinię czy sympatię. Wszystko, co czynił, wynikało z miłości do Jezusa, którego spotkał na drodze do Damaszku. Dla Niego potrafił zdobyć się na nadludzki wysiłek, stanąć ponad ludzką ułomnością i słabością. Nie poddawał się ani w chwilach wycieńczenia fizycznego, choroby, ani podczas burzy, niszczącej statek, którym płynęli do Rzymu. Co więcej, wspierał w tych trudnych chwilach inne osoby przebywające na pokładzie. Myślę, że bardzo piękna jest scena spotkania i pogodzenia się Pawła z Piotrem. Apostołowie potrafią uznać swoją małość i zobaczyć, że Rzym nie jest ani Pawła, ani Piotra, ale, podobnie jak cały świat, jest Jezusowy i musi pozostać Jezusowy. Innym ważnym wątkiem jest los Ariego – początkowo zaślepiony przez Manahema Żyd pragnący za wszelką cenę wyzwolenia swego narodu, z czasem pałający chęcią zemsty na świętym Pawle i wrogo nastawiony do chrześcijan, ostatecznie w więzieniu nawraca się i gotów jest zginąć za wiarę. Jego historia uczy, że nie warto sądzić ludzi po pozorach, po tym, co widać na zewnątrz. A także tego, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie, nawet po tak okrutnych czynach, jakich dopuścił się Arie.
Kolejną rzeczą, która pozytywnie wpłynęła na moją ocenę powieści jest to, że autor pisząc
wypowiedzi świętego Pawła, opierał się na jego rzeczywistych poglądach, o których możemy dowiedzieć się z Listów świętego Pawła. Świadczy to o profesjonalizmie autora, który zabiegał o jak największą autentyczność treści. Ponadto powieść zawiera głęboki przekaz chrześcijański – miłość bliźniego w miejsce miłości własnej, pokój i zgodę w imię Jezusa, wartość wspólnoty.

Podsumowując, powieść Świętym miecz Jana Dobraczyńskiego polecam ze względu na wciągającą fabułę, a także walory historyczne i przekaz wartości chrześcijańskich.

Paweł Knop
Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753600

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu