Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Maryja - kobieta pojednania [2011]

2012-05-01

News
Carlo Maria Martini, Maryja - kobieta pojednania. Medytacja nad Matką Chrystusa, tłum. J. Pochwał, SALWATOR, Kraków 2011.

Kardynał Carlo Maria Martini - emerytowany arcybiskup Mediolanu - chętnie zaprasza do modlitewnej i medytacyjnej lektury Pisma Świętego. Lubi jednak odczytywać teksty biblijne w kontekście konkretnych postaci z Biblii. Matka Boża zajmuje w tym względzie szczególne miejsce. Kiedyś poproszono Kardynała, aby wygłosił wykład na renomowanej uczelni katolickiej na temat "Maryja w Biblii". Ku zaskoczeniu rektora tamtejszej uczelni - odmówił! Zaproponował jednak w zamian inny temat: "Biblia w Maryi", sugerując tym samym, że Maryja jest Matką Słowa Wcielonego. Jego poprzednik na stolicy biskupiej w Mediolanie - św. Ambroży przekonywał, że "każdy wierzący chrześcijanin w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie słowo Boże: jest jedna Matka Chrystusa według ciała, natomiast według wiary Chrystus jest owocem wszystkich. Tak więc to, co przydarzyło się Maryi, codziennie może na nowo dokonywać się w każdym z nas, gdy słuchamy słowa Bożego i sprawujemy sakramenty" (VD 28).

Temat "Maryja - kobieta pojednania" wiąże się z objawieniami maryjnymi w La Salette (1846), gdzie nadano Jej tytuł "Pojednawczyni grzeszników". Książka jest zbiorem sześciu medytacji prowadzonych w rytmie lectio divina: 1) Uwaga Maryi; 2) Realizm; 3) Słuchanie; 4) Światło; 5) Czułość; 6) Dar. Za każdym razem punktem wyjścia są teksty ewangeliczne, później ma miejsce wprowadzenie do medytacji, zakończone kilkoma pytaniami wdrażającymi czytelnika w oratio - contemplatio, czyli modlitwę słowem Bożym. Uczniom szkoły słowa Bożego pozostaje jako zadanie domowe ostatni etap - actio (działanie), zgodnie z zaleceniem Jezusa: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn" (Łk 8, 21). Maryja jest zatem przewodniczką na drogach wiary, która rodzi się ze słuchania Słowa. Ona jest też najpełniejszym uosobieniem kobiecości - "cała piękna - pełna łaski" (Łk 1, 28). Jest wzorem dla każdej kobiety, która jest znakiem życia i jedności. Jej tajemnica zawiera się w bogatej prostocie życia i misji: słucha i rozważa (Łk 2, 19. 51), obserwuje i działa (J 2, 3-5), przewodzi i oręduje za nami (Ga 4, 4; Ap 21, 1-6). Z woli Syna staje się Matką Kościoła (J 19, 27), z którym modli się "wytrwale i jednomyślnie" (Dz 2, 14; por. Youcat 149).

Ostatni rozdział książki zatytułowany "Dar" wskazuje na to, że życie jest najcenniejszym darem. Dojrzewa ono w nas dzięki słuchaniu słowa Bożego, które również jest darem. Kiedy je czytamy, rozważamy i adorujemy w ciszy, otwieramy się na "przyjęcie" tajemnicy Boga na wzór Maryi, która wyznała: "Jestem służebnicą Pańską; niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1, 38). Papież Benedykt XVI w Verbum Domini przypomina chrześcijanom: "Maryja jest błogosławiona, ponieważ ma wiarę, uwierzyła, i w tej wierze przyjęła do swego łona Słowo Boże, by dać Je światu" (VD 124). Lektura słowa i życie według słowa Bożego domaga się wiary. Ma zatem rację Apostoł Narodów, kiedy przekonuje "wiara [przeto] rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa". Pyta też każdego z nas: "Czy może nie słyszeli?" i odpowiada: "Po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż po krańce świata ich słowa" (Rz 10, 17n; por. Ps 19, 5). Zdolność słuchania Słowa jest wyróżniającą się cechą maryjną, której winniśmy się uczyć od Maria(m) z Nazaretu. Znany biblista kończy ten rozdział - jedną z wielu - modlitw biblijnych:

Spraw, o Panie, abyśmy byli godni szczęścia, które obwieściłeś pewnej kobiecie sławiącej macierzyństwo, i abyśmy byli szczęśliwi zgodnie z Twoim słowem, że istnieje szczęście słuchania i zachowywania Słowa! Ty ukazałeś godność płodności człowieka oraz godność, która wypełnia każde życie i która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego przeżywanego w rzeczywistości codziennego życia. Panie, mamy być takimi, jak Ty chcesz. Daj nam, przez pośrednictwo Maryi, Twej Matki, podążać taką drogą
(s. 51).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450068

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu