Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Krew i woda z boku Chrystusowego

2018-07-13

News

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju, wybaw nas!


Bernardo Rafaello CPPS („Il mese del Preziossimo Sanque”) pisał: "W lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym ferworze triumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa (…), miesiącu Najdroższej Krwi ustanowionym (…) w środku roku (…), by przypomnieć nam pełnię samego Odkupienia”.

Źródło biblijne kultu Krwi Pańskiej (gr. haima) sięga Starego Testamentu. Dla Izraelitów krew to życie, a panem życia jest Bóg (por. Kpł 17,11-14; Mt 23,29-36). Dlatego też krwi nie można było spożywać z mięsem składanym w ofierze (por. Pwt 12,23n; Dz 15,20.29). Wylewana na ołtarz krew sprawiała, że ofiary nabierały wartości ekspiacyjnej - przebłagalnej (por. Hbr 9,7; 13,11). W pełni skuteczna okazała się jedynie krew Jezusa wylana podczas ofiary krzyżowej (Hbr 10,4.19). Jego krew jest krwią Przymierza na odpuszczenie grzechów (Rz 3,25); jest krwią, którą się spożywa podczas uczty eucharystycznej jako zadatek życia wiecznego (Iz 53,12; Łk 22,20; J 6, 53n; 19,31-37; 1 Kor 10,16; 1 P 1,19; 1 J 5,6-8; por. X. Leon-Dufoure, Słownik NT, 353).

Święto Przenajdroższej Krwi Pańskiej usunięto z kalendarza Kościoła w 1969 roku, a wzmianki o czczeniu Krwi znajdują się we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach ojców Kościoła. Święty Jan Chryzostom widział w Niej także skuteczny środek umocnienia w walce ze złem: "Ta krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów (…). Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół".

Kult Krwi wiąże się z tajemnicą Krzyża i Eucharystii oraz kultem relikwii Krwi Chrystusa. W 804 i 1048 roku "odnaleziono wiadomości o relikwii Krwi Jezusa. Żołnierz rzymski Longin na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po swym nawróceniu przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, z której pojono konającego Jezusa. W 1053 roku papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć Relikwii i potwierdził jej autentyczność.

Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu, np. Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę świętą i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX w 1849 (Redempti sumus) wprowadził obchody święta ku Krwi Chrystusowej w całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca. Jan XXIII pamiętał litanię do Najdroższej Krwi śpiewaną w domu swego dzieciństwa.

Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce Sanktuarium Przenajdroższej Krwi, w którym od 1998 roku czczone są Relikwie Krwi Chrystusa z Mantui - dar Sióstr Przenajdroższej Krwi (Lichtenstien).

Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 1 lipca 2001 roku przypomniał, że "lipiec to miesiąc (…) poświęcony niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci".

W encyklice "Evangelium Vitae" naucza: "Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca (…), jak cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia (…). Człowiek uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby (…) skoro "Bóg Syna swego Jednorodzonego dał", ażeby on, człowiek "nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Duchowość Krwi Jezusa to zaproszenie, by w codziennym życiu, w dobie cywilizacji śmierci, demoralizacji, deptania ludzkiej godności "zbierać" Drogocenną Krew i obmywać świat z grzechu: Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję, wybaw nas.

Krystyna

fot. M.I. Rupnik SJ - mozaika Sacro Cuore


Modlitwy, nowenna, litania do Krwi i Wody, np.:

* https://www.pasjonisci.pl

* www.dobrypasterz.krakow.pl

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753842

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu