Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Komentarze do Ewangelii Silvano Fausti SJ [2006-2009]

2013-10-09

News
- Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, tł. Z. Ziółkowski, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007, ss. 626.

- Rozważaj i głoś Ewangelię. Katecheza narracyjna Ewangelii według św. Marka, tł. B.A. Gancarz, Bratni Zew, Kraków 2008, ss. 587.

- Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza, tł. K. Kozak, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006, ss. 854.

- Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana, tł. B.A. Gancarz, Bratni Zew, Kraków 2009, ss. 666.


W ostatnim czasie ukazało się wiele komentarzy egzegetycznych i duchowych do Ewangelii. Na szczególną uwagę zasługuje jednak komentarz ojca Silvano Faustiego SJ, który czyta teksty ewangeliczne we wspólnocie osób z marginesu społecznego (ewangelicznych "tych małych"), czyta je w rytmie lectio divina. Warte podkreślenia jest również to, że tłumaczenia przygotowały do druku dwa polskie Wydawnictwa: franciszkański "Bratni Zew" oraz paulistowska "Edycja św. Pawła".      


Ojciec Silvano Fausti jest jezuitą, kaznodzieją, ojcem duchownym. Żyje we wspólnocie, która zajmuje się rozpowszechnianiem Słowa Bożego i działalnością duszpasterską wśród osób z marginesu społecznego. Jest autorem licznych publikacji biblijno – teologicznych.

Cztery książki o. Silvano są owocem wieloletniej pracy wspólnoty jezuitów i rodzin wspierających ludzi z marginesu społecznego. Autor przy pisaniu komentarzy do Ewangelii posłużył się starożytną metodą lectio divina, gdzie głównym założeniem jest skupiona i przepełniona modlitwą lektura tekstów biblijnych. Książki przeznaczone są dla osób, które w słowie Bożym szukają Tego, który mówi, aby wejść z Nim w dialog, a w ten sposób poznać Go, pokochać i coraz doskonalej podążać za Nim. Ojciec Fausti pragnie w sposób prosty przybliżyć czytelnikowi Ewangelię spisaną przez czterech autorów. Poznając ją lepiej rozumiemy i głębiej pojmujemy jej treść. Ewangelia jest jedna, ale czterej jej redaktorzy różnią się między sobą, dlatego też komentarza do nich musi przybliżyć kontekst, specyfikę teologiczną oraz środowisko, do którego kierowane jest słowo Boże.

Autor podkreśla wspólnotową lekturę tekstów ewangelicznych, co w trzech przypadkach podkreślają podtytuły "Wspólnota czyta Ewangelię według...".

Książki o. Silvano prowadzą czytelnika w głąb Bożego Słowa. Każdy rozdział rozpoczyna się od teksu Ewangelii, który będzie rozważany. Następnie autor ukazuje kontekst wybranego fragmentu. Wielkim bogactwem tych pozycji jest głęboka lektura każdego wersetu Ewangelii. Niemal każde słowo opatrzone jest prostym a zarazem pełnym głębi komentarzem i wyjaśnieniem. Pomaga to lepiej zrozumieć Słowo, które Bóg kieruje do każdego z nas i jest inspiracją do modlitwy tym Słowem. Dla każdego kto zainteresowany jest pogłębioną lekturą Pisma Świętego, modlitwą w rytmie lectio divina książki te są ogromną pomocą. We wstępie do książki „Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza” czytamy, że adresatami książki nie są tylko naukowcy. Autorowi przyświeca cel duszpasterski. Książki wiec przeznaczone są dla każdego kto pragnie coraz bardziej rozumieć żyć Słowem Bożym.

Po dokładnej interpretacji tekstu autor podaje wskazówki do modlitwy danym tekstem, proponuje o jaki owoc modlitwy prosić, na co zwrócić uwagę. Na końcu rozdziału podaje przydatne cytaty.

Książki o. Silvano Fausti posiadają bogatą treść. Obszerny komentarz pozwala czytelnikowi poznać znaczenie i przekaz czytanego Słowa Bożego. Korzystanie z takich publikacji pogłębia zrozumienie Dobrej Nowiny, co prowadzi do umocnienia i rozwoju wiary.

s.M. Damiana
Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13046623

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu