Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Matka Kościoła (Mater Ecclesiae)

2017-12-24

News
Tytuł ten, ściśle związany z poprzednim, nie był znany tradycji kościelnej. Ogłosił go dopiero błogosławiony papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji II Soboru Watykańskiego (21 XI 1964). Mówił wtedy, inspirowany prośbą biskupów polskich: „Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Ludu Bożego, zarówno wiernych jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym tytułem od tej chwili Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański”.

wprowadzenieCZYTAJ!
J 19,25-27

Przy krzyżu Jezusa, stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki: "Kobieto, oto Twój syn". Następnie rzekł do ucznia: "Oto twoja Matka". I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie.


ROZWAŻ!


Maryja jest więc obecna w tajemnicy Kościoła nie tylko jako jego pierwowzór, ale i jako jego Matka. Tę dwojaką więź wyjaśnia Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater: „Tajemnicą Kościoła jest bowiem rodzenie do nowego nieśmiertelnego życia, czyli macierzyństwo w Duchu Świętym. Maryja nie tylko jest tutaj wzorem – pierwowzorem – dla Kościoła, ale czymś o wiele wyższym. Równocześnie bowiem współdziała Ona swą macierzyńską miłością w rodzeniu i wychowywaniu synów i córek Kościoła-Matki. Macierzyństwo Kościoła urzeczywistnia się równocześnie przy Jej „współdziałaniu”. Kościół obficie czerpie z tego „współdziałania”, czyli z Jej macierzyńskiego pośrednictwa, które jest właściwe Maryi, jako że już na ziemi współdziałała w zrodzeniu i wychowaniu synów i córek Kościoła, zawsze jako Matka tego Syna, „którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi” (RM 44).

Matka Chrystusa – Głowy Kościoła, jest także Matką jego członków. Jej duchowe macierzyństwo ogłosił sam Chrystus z wysokości Krzyża, kiedy oddał umiłowanego ucznia w opiekę swej Matce (J 19,26). Ona też pojawia się w wizji Apokalipsy jako Matka Chrystusa i zarazem „reszty swego potomstwa” (Ap 12,17), czyli całego Kościoła. Po dopełnieniu paschalnego misterium Chrystusa, otacza Ona macierzyńską opieką lud Boży, zrodzony podczas modlitwy w Wieczerniku.

Biskupi polscy umieścili liturgiczne święto Matki Kościoła właśnie w poniedziałek Zielonych Świąt. Czytamy wówczas podczas Mszy św. słowa Dziejów Apostolskich o przygotowaniu modlitewnym na Dar Ducha w obecności „Matki Jezusa” (Dz 1,14). Ta, która w Kanie Galilejskiej przyczyniła się do zapalenia wiary w uczniach Jezusa, jest znowu obecna pośród nich, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy rodzi się Kościół. Jest to ostatnia wzmianka Nowego Testamentu o Maryi. Odtąd Matka Jezusa idzie wraz ze wspólnotą swych duchowych dzieci ku wypełnieniu ziemskiej misji Kościoła. Bóg „chce, by – podobnie jak w każdej domowej wspólnocie i w Jego rodzinie, jaką jest Kościół, była obecna Niewiasta, która w ukryciu i powodowana wolą służenia czuwałaby nad nią, oraz łaskawie strzegła jej kroków, dopóki nie nadejdzie chwalebny dzień Pański” (Paweł VI, Marialis cultus, wstęp).


MÓDL SIĘ!

Matko Kościoła - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Obraz Kościoła jako Matki jest mało utrwalony w świadomości wierzących. Może dlatego, że coraz mniej szanuje się rodziców - matkę i ojca. Przypomnij sobie fragment obowiązków dzieci względem rodziców z Listu do Efezjan: "Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, gdyż jest to sprawiedliwe. Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę - to jest pierwsze przykazanie z obietnicą - aby dobrze ci się powodziło i abyś długo żył na ziemi" (6,1-3). Czy zasługujemy sobie na biblijną obietnicę? Pomódlmy się za Kościół, naszą Matkę - brońmy Go - "bierzmy [Go] do siebie" - mówmy o Nim dobrze, uczmy się tego od Matki Kościoła!

ks. Antoni Tronina

fot. mozaika z budynku w Watykanie

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061612

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu