Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Róża duchowna (Rosa mystica)

2018-05-27

News
Biblia hebrajska nie zna jeszcze terminu na oznaczenie róży. Przypuszcza się, że w Palestynie kwiat ten, rodem z Persji, pojawił się dopiero w czasach grecko-rzymskich. Biblia grecka wymienia różę pośród aromatycznych roślin, z którymi porównuje odwieczną Mądrość (Syr 24,14).CZYTAJ!
Syr 39,13-16

Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijacie się
jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
Wydajcie woń przyjemną jak kadzidło,
rozkwitajcie jak lilia,
rozsiejcie zapach i zaśpiewajcie pieśń,
sławcie Pana za wszystkie Jego dzieła!
Uznajcie wielkość Jego imienia
i głoście Jego chwałę
przy śpiewie i dźwięku harfy!
A tak powiecie wychwalając:
Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każde Jego zrządzenie następuje w swoim czasie.
Nie można mówić: "Cóż to? Dlaczego tamto?".
Wszystko bowiem zostanie zbadane w swoim czasie.


ROZWAŻ!

Późniejsza tradycja dostrzega w tych obrazach tajemnicę narodzin człowieka i jego wzrostu duchowego w Kościele. Księga Syracha (39,13) przyrównuje rozwój duchowy człowieka do „róży zasadzonej nad strumieniem wody”.

Także ciernie róży mają symboliczne znaczenie. Wyobrażają one grzechy i ich skutki, ból i cierpienie. Razem z kwiatem stanowią one jeden obraz: pośród cierni prześladowań wyrastają róże męczeństwa. Ciernie oplatają skroń cierpiącego Zbawiciela; pośród cierni zepsucia jaśnieje wolna od cierni dziewiczość. Symbolika ta odnosi się w sposób szczególny do Niepokalanej Dziewicy, która jest prawdziwą „różą pośród cierni”.

Do najstarszych świadectw tej symboliki maryjnej należy Pieśń paschalna chrześcijańskiego poety Seduliusza, napisana około roku 430:

Jak pośród ostrych cierni delikatna rozkwita róża,

Wolna od kolców, co ranią, i krzew macierzysty przyćmiewa swym blaskiem,

Tak z rodu Ewy wzrosła święta Maryja:

Nowa dziewica zmyła winę swej poprzedniczki (Carmen paschale II, 28-31).

Zastosowanie tej symboliki róży do męki Chrystusa i do Matki Bożej rozwinie się bujnie dopiero w średniowieczu. Pisarze mistyczni prześcigają się w wynajdowaniu nowych znaczeń tego obrazu. Św. Bernard dopatruje się na przykład w pięciu płatkach róży symbolu pięciu ran Chrystusowych, w pręcikach zaś pokrytych złocistym pyłkiem rozpoznaje się ukryte Jego Bóstwo.

Piękny jest obraz Kościoła tryumfującego, jaki rozwija Dante (ok. 1300) w swoim Raju. Porównuje on mianowicie rzeszę zbawionych w niebie do olbrzymiej, w pełni rozwiniętej róży, której płatki tworzy hierarchia świętych:

W postaci jasnej różanej korony

Święci wojacy mi się ukazali,

Krwią Chrystusową poczet poślubiony (Boska Komedia. Raj XXXI 1-3).

Zapatrzony w mistyczną Różę, poeta nie dostrzega, że jego Beatryce odeszła na swoje miejsce w trzecim kręgu mistycznego kwiatu. Św. Bernard zwraca spojrzenie Dantego na najwyższą część nieba, gdzie przebywa w chwale Matka Boża:

Tak, niby z dolin patrząc do gór szczytu,

Punkt ujrzę w szczycie różanego pręgu,

Jaśniejszy listek Róży śród rozkwitu (Raj XXXI 121-123).


MÓDL SIĘ!

Różo duchowna – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Ku czci Matki Jezusa powstało wiele hymnów i pieśni religijnych. Szczególnym wyrazem pobożności maryjnej jest Akatyst (gr. akatistos - "nie siedząc") - jedna z najstarszych i najpiękniejszych pieśni pochwalnych na cześć Matki Bożej na bizantyjskim Wschodzie. Składa się z 24 strof, a śpiewa się ją zazwyczaj podczas sobotniego czuwania wigilijnego. Motywem przewodnim jest refren: "Witaj, [Maryjo]!". Autorstwo przypisywano dwóm patriarchom Konstantynopola (Sergiuszowi i Germanowi), jednakże zapewne jest nim św. Roman Pieśniarz (Melodos) zm. ok. 560 r. Coraz częściej śpiew Akatystu rozbrzmiewa również w katolickich świątyniach, np. w kapicy Czarnej Madonny na Jasnej Górze.

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291371

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu