Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Arka przymierza (Foederis arca)

2018-06-11

News
Łacińskie arca oznacza zarówno arkę Noego jak i Arkę Przymierza. Obydwa tę sprzęty są też w tradycji Kościoła zapowiedzią Maryi. Arka Przymierza to najważniejszy wśród przedmiotów kultu, które Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzić jako „wyobrażenia tego co w niebie” (Hbr 9,23).CZYTAJ!
Łk 1,39-45 (Biblia Ekumeniczna)

W tych dniach Maria nie zwlekając udała się w góry, do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twojego łona! Czemu to zawdzięczam, że odwiedziła mnie matka mojego Pana? Gdy tylko usłyszałam słowa twego powitania, dziecko z radości poruszyło się we mnie. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie.


ROZWAŻ!

Arka stała w Przybytku, a potem w Świątyni jerozolimskiej, w Miejscu Najświętszym. Bóg dał ją Izraelitom jako znak swego przymierza, a zarazem konkretny znak swej obecności wśród ludu. Żydzi, żyjąc w Egipcie, widzieli uroczyste procesje, w których obnoszono wizerunki ich bogów. Figury te przechowywano w szkatułach, wykonanych ze złota i szlachetnego drewna. Często były one ozdobione wizerunkami skrzydlatych postaci. Do takich skrzyń można przyrównać Arkę Przymierza. W ten sposób Bóg dostosował się w swych zarządzenia do wyobraźni swego ludu. Z drugiej strony odsuwał niebezpieczeństwo fałszywego kultu, gdyż sama skrzynia nie mogła być obrazem Boga żywego.

Arka była tylko „podnóżkiem” Najwyższego (por. Ps 99,5) i symbolem Jego wszechobecności. Wykonana była z drzewa akacji, pokrytego płytami najczystszego złota. Wieko Arki ozdabiały dwie złote postacie cherubów, którzy nad nią rozpościerali skrzydła. W Arce Przymierza spoczywały kamienne tablice z przykazaniami Bożymi, a także inne pamiątki pobytu Izraela na pustyni.

Historyczna Arka zaginęła na zawsze po zniszczeniu Świątyni jerozolimskiej przez Babilończyków w VI wieku przed Chrystusem. Świadek tamtych wydarzeń, prorok Jeremiasz, każe wygnańcom zapomnieć o dawnej Arce i kieruje ich myśl ku rzeczywistości ostatecznej. Do tej zapowiedzi nawiązuje centralna wizja Apokalipsy: „W niebie otworzyła się świątynia Boga, a w świątyni ukazał się Arka Jego Przymierza” (Ap 11,19). Pomimo zniszczenia największej świętości Starego Przymierza, jego duchowe dziedzictwo ocalało w Chrystusowym Kościele. Stało się to możliwe dzięki pokornemu „fiat” Maryi. Jak na Arce Przymierza spoczywała złota przebłagalnia, tak w ciele Maryi przyjął ludzką naturę Pośrednik Nowego Przymierza.

Arka Przymierza była więc symbolem wcielonego Syna Bożego, a następnie Kościoła jako Jego mistycznego Ciała. Szczególnie popularne jednak stało się odniesienie tego biblijnego obrazu do Matki Najświętszej. Podstawą tej typologii są sformułowania zawarte w scenie Nawiedzenia (Łk 1,39-45), gdzie św. Łukasz nawiązuje do przeniesienia Arki przez Dawida na miejsce przygotowane pod późniejszą Świątynię. Ojcowie Kościoła sławili Matkę Najświętszą Maryję Dziewicę pod tym właśnie tytułem. Oto co głosi o Niej w VII wieku św. Modest, patriarcha Jerozolimy: „Powstań, Panie, ku odpoczynkowi Twemu, Ty i Arka uświęcenia Twego. Nie ma (Maryja) ani różdżki Aarona ani cherubów chwały nad sobą, lecz nieporównywalnie wspanialszą od nich różdżkę Jessego, jak poucza prorok, i ocienia Ją Boska potęga najwyższego Ojca” (Encomium in beatam Virginem, 4).MÓDL SIĘ!

Arko przymierza – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Zdaniem kard. C.M. Martini: "Przymierze mówi o ścisłej więzi, jaka istniała pomiędzy Izraelem a Bogiem i czyniła go Jego ludem (...). Przymierze przypomina o nieustannej miłości Boga, który od chwili stworzenia traktował człowieka jako swojego przyjaciela. Gdy człowiek popełnił grzech, Bóg obiecał mu zbawienie, powołał praojców i wyzwolił Izraela z Egiptu. Potem towarzyszył mu w drodze przez pustynię, wprowadził do ziemi obiecanej - symbolu tajemniczych dóbr przyszłych oraz wlał nadzieję, obiecując przyjście Mesjasza i Ducha Świętego. W znaczeniu biblijnym przymierze jest zatem zasadą, która tworzy i kształtuje całe życie narodu (...). Obiecane w przepowiedniach proroczych jako nowe (por. Jr 31,31) postrzegane jest jako boska zasada, zapisana w głębi serca, skąd pobudza nas do życia, ukierunkowuje je i kształtuje" (Słownik duchowy, 123n). Metafora "arki przymierza" przeniesiona na Matkę Pana przypomina i nam o więzi człowieka z Bogiem oraz nowym przymierzu, które dokonało się za sprawą Jej zgody - "niech mi się stanie według słowa twego" (Łk 1,38). Podczas każdej Eucharystii możemy powtarzać za Maryją: "niech mi się stanie..." albo "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedź tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja" (liturgia mszalna; por. Łk 22,20; 1 Kor 11,25).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291379

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu