Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Arka przymierza (Foederis arca)

2018-06-11

News
Łacińskie arca oznacza zarówno arkę Noego jak i Arkę Przymierza. Obydwa tę sprzęty są też w tradycji Kościoła zapowiedzią Maryi. Arka Przymierza to najważniejszy wśród przedmiotów kultu, które Bóg nakazał Mojżeszowi sporządzić jako „wyobrażenia tego co w niebie” (Hbr 9,23).CZYTAJ!
Łk 1,39-45 (Biblia Ekumeniczna)

W tych dniach Maria nie zwlekając udała się w góry, do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twojego łona! Czemu to zawdzięczam, że odwiedziła mnie matka mojego Pana? Gdy tylko usłyszałam słowa twego powitania, dziecko z radości poruszyło się we mnie. Szczęśliwa jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie.


ROZWAŻ!

Arka stała w Przybytku, a potem w Świątyni jerozolimskiej, w Miejscu Najświętszym. Bóg dał ją Izraelitom jako znak swego przymierza, a zarazem konkretny znak swej obecności wśród ludu. Żydzi, żyjąc w Egipcie, widzieli uroczyste procesje, w których obnoszono wizerunki ich bogów. Figury te przechowywano w szkatułach, wykonanych ze złota i szlachetnego drewna. Często były one ozdobione wizerunkami skrzydlatych postaci. Do takich skrzyń można przyrównać Arkę Przymierza. W ten sposób Bóg dostosował się w swych zarządzenia do wyobraźni swego ludu. Z drugiej strony odsuwał niebezpieczeństwo fałszywego kultu, gdyż sama skrzynia nie mogła być obrazem Boga żywego.

Arka była tylko „podnóżkiem” Najwyższego (por. Ps 99,5) i symbolem Jego wszechobecności. Wykonana była z drzewa akacji, pokrytego płytami najczystszego złota. Wieko Arki ozdabiały dwie złote postacie cherubów, którzy nad nią rozpościerali skrzydła. W Arce Przymierza spoczywały kamienne tablice z przykazaniami Bożymi, a także inne pamiątki pobytu Izraela na pustyni.

Historyczna Arka zaginęła na zawsze po zniszczeniu Świątyni jerozolimskiej przez Babilończyków w VI wieku przed Chrystusem. Świadek tamtych wydarzeń, prorok Jeremiasz, każe wygnańcom zapomnieć o dawnej Arce i kieruje ich myśl ku rzeczywistości ostatecznej. Do tej zapowiedzi nawiązuje centralna wizja Apokalipsy: „W niebie otworzyła się świątynia Boga, a w świątyni ukazał się Arka Jego Przymierza” (Ap 11,19). Pomimo zniszczenia największej świętości Starego Przymierza, jego duchowe dziedzictwo ocalało w Chrystusowym Kościele. Stało się to możliwe dzięki pokornemu „fiat” Maryi. Jak na Arce Przymierza spoczywała złota przebłagalnia, tak w ciele Maryi przyjął ludzką naturę Pośrednik Nowego Przymierza.

Arka Przymierza była więc symbolem wcielonego Syna Bożego, a następnie Kościoła jako Jego mistycznego Ciała. Szczególnie popularne jednak stało się odniesienie tego biblijnego obrazu do Matki Najświętszej. Podstawą tej typologii są sformułowania zawarte w scenie Nawiedzenia (Łk 1,39-45), gdzie św. Łukasz nawiązuje do przeniesienia Arki przez Dawida na miejsce przygotowane pod późniejszą Świątynię. Ojcowie Kościoła sławili Matkę Najświętszą Maryję Dziewicę pod tym właśnie tytułem. Oto co głosi o Niej w VII wieku św. Modest, patriarcha Jerozolimy: „Powstań, Panie, ku odpoczynkowi Twemu, Ty i Arka uświęcenia Twego. Nie ma (Maryja) ani różdżki Aarona ani cherubów chwały nad sobą, lecz nieporównywalnie wspanialszą od nich różdżkę Jessego, jak poucza prorok, i ocienia Ją Boska potęga najwyższego Ojca” (Encomium in beatam Virginem, 4).MÓDL SIĘ!

Arko przymierza – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Zdaniem kard. C.M. Martini: "Przymierze mówi o ścisłej więzi, jaka istniała pomiędzy Izraelem a Bogiem i czyniła go Jego ludem (...). Przymierze przypomina o nieustannej miłości Boga, który od chwili stworzenia traktował człowieka jako swojego przyjaciela. Gdy człowiek popełnił grzech, Bóg obiecał mu zbawienie, powołał praojców i wyzwolił Izraela z Egiptu. Potem towarzyszył mu w drodze przez pustynię, wprowadził do ziemi obiecanej - symbolu tajemniczych dóbr przyszłych oraz wlał nadzieję, obiecując przyjście Mesjasza i Ducha Świętego. W znaczeniu biblijnym przymierze jest zatem zasadą, która tworzy i kształtuje całe życie narodu (...). Obiecane w przepowiedniach proroczych jako nowe (por. Jr 31,31) postrzegane jest jako boska zasada, zapisana w głębi serca, skąd pobudza nas do życia, ukierunkowuje je i kształtuje" (Słownik duchowy, 123n). Metafora "arki przymierza" przeniesiona na Matkę Pana przypomina i nam o więzi człowieka z Bogiem oraz nowym przymierzu, które dokonało się za sprawą Jej zgody - "niech mi się stanie według słowa twego" (Łk 1,38). Podczas każdej Eucharystii możemy powtarzać za Maryją: "niech mi się stanie..." albo "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedź tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja" (liturgia mszalna; por. Łk 22,20; 1 Kor 11,25).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061514

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu