Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa bez zmazy pierworodnej poczęta (Regina sine labe originali concepta)

2018-09-08

News
Ostatnie wezwania zostały dołączone do Litanii loretańskiej przez papieży ostatnich czasów. Okazją do tego były szczególne wydarzenia w życiu Kościoła. W połowie XIX wieku katolicka doktryna o Niepokalanym Poczęciu NMP dojrzała do tego, by mogła być w sposób formalny podana do wierzenia.


CZYTAJ!
Pnp 5,2; 6,1-4 (BT)

Ja śpię, lecz serce me czuwa.
Dźwięk! Miły mój puka!
"Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja,
gołąbko moja, ty moja nieskalana (...).

Dokąd odszedł twój umiłowany,
o najpiękniejsza z niewiast?
W którą zwrócił się stronę miły twój,
byśmy go wraz z tobą szukały?
Miły mój szedł do swego ogrodu,
ku kwietnikom balsamicznym,
aby paść [stado swoje] w ogrodach
i zbierać lilie.
Jam miłego mego, a mój miły jest mój,
on [stado swoje] pasie wśród lilii.
Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa,
wdzięczna jak Jeruzalem,
groźna jak zbrojne oddziały.


ROZWAŻ!

W dyskusji średniowiecznych teologów nad sposobem zachowania Maryi od grzechu pierworodnego powstał impas, który uniemożliwiał zdefiniowanie dogmatu. Przeważył dopiero głos franciszkanina, Jana Dunsa Szkota (XIII wiek); wprowadził on pojęcie odkupienia zachowawczego. Ze względu na przyszłe zasługi swego Syna, Maryja została ustrzeżona od zmazy pierworodnej, której jako Córka Adama powinna podlegać wraz z całą ludzkością.

Sobór trydencki nie podjął się jeszcze rozstrzygnięcia kwestii ze względu na sprzeciw teologów tomistycznych. Dopiero papież Pius IX (8 XII 1854), w oparciu o naukę Dunsa Szkota, ogłosił dogmat Niepokalanego Poczęcia: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. Ten sam papież kazał też umieścić w Litanii loretańskiej inwokację Regina sine labe originali concepta ora pro nobis. Łacińskie słowo labes oznaczało pierwotnie „skazę” cielesną, która uniemożliwiała złożenie ofiary ze zwierzęcia na ołtarzu. Także przepisy Starego Testamentu zwracały uwagę na to, aby zwierzęta składane w ofierze Bogu były wolne od najmniejszej skazy na ciele. Taki też winien być baranek paschalny, spożywany na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu (Wj 12,5).

Z czasem słowo to, przejęte z języka rytuałów, zaczęło oznaczać doskonałość moralną: „Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem PANA” (Ps 119,1). W Pieśni nad pieśniami (5,2) Bóg – Oblubieniec zwraca się do swej umiłowanej synagogi Izraela z podobnym wezwaniem: „Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja nieskalana!” W chrześcijańskiej wykładni tej Pieśni jest to wołanie Chrystusa do Kościoła, aby był święty i niepokalany (por. Ef 5,27). Wołanie to znajduje najpełniejszą realizację w osobie Niepokalanej Dziewicy Maryi. Ona jest pierwowzorem idealnej wspólnoty czasów ostatecznych. Nic dziwnego, że ojcowie Kościoła, opiewając tajemnicę Maryi, tak często odwołują się do obrazów biblijnych.

Jak zawsze, tak i przy tym wezwaniu możemy jego treść maryjną połączyć z eklezjalną, dotyczącą Kościoła zbawionych. Końcowa wizja Apokalipsy św. Jana ukazuje Kościół przemieniony, czekający na spotkanie z Panem. „I zobaczyłem, że z nieba od Boga zstępuje Miasto Święte, nowe Jeruzalem, gotowe jak oblubienica, która wystroiła się dla swojego męża” (Ap 21,2). Z dalszej treści widzenia wynika, że chodzi o odnowioną wspólnotę wiary, dawny i nowy Izrael, połączony wspólną cechą: wolny od wszelkiej zmazy, stanowi on niepokalany początek odnowionej społeczności zbawionych. „Szczęśliwi, którzy piorą swe szaty, aby mieć prawo spożywać z drzewa życia i wejść przez bramy do miasta” (Ap 22,14).


MÓDL SIĘ!

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Papież Franciszek w adhortacji o powołaniu do świętości w świecie współczesnym przypomina o obietnicy jednego z błogosławieństw: "Jezus obiecuje, że ci, którzy mają serce czyste, <będą oglądać Boga>. Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość jest świętością" (Gaudete et exsultate, 86). Kościół wskazuje jako wzór młodych ludzi, którzy czystość i godność stawiają ponad życie, np. św. Maria Teresa Goretti, bł. Karolina Kózkówna, bł. Anna Kolesarova. Ich świadectwo utwierdza naszą wiarę w nieprzemijające wartości.

ks. Antoni Tronina

fot. Immaculata de Francisco Zubaran (1625/26); por. historiayarquelogia.com

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291488

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu