Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa świata (Regina mundi)

2018-10-20

News
Ostatnie wezwanie Mistycznej katedry nie jest jeszcze oficjalnie śpiewane w litanii loretańskiej. Jest jednak od dawna obecne w świadomości Ludu Bożego. Potwierdza to list apostolski św. Jana Pawła II o Różańcu świętym.CZYTAJ!
Łk 1,26-38 (BP)

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: "Jestem służebnicą Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


ROZWAŻ!

List apostolski św. Jana Pawła II o Różańcu podkreśla prawdę, że Kościół czci Maryję jako Królową: „Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, aby antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale – jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej – jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła” (Rosarium Virginis Mariae, 23).

Św. Jan Paweł II nawiązuje tu do nauczania swego poprzednika na stolicy Piotrowej, św. Pawła VI: „Uroczystość Wniebowstąpienia ma swoje świąteczne przedłużenie w obchodzonym osiem dni później wspomnieniu Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej. W tym dniu kontempluje się Tę, która siedząc obok Króla wieków, jaśnieje jako Królowa i wstawia się jako Matka” (Marialis cultus, 6). Istotna jest tu wzmianka o tym, że Maryja jako Królowa zasiada obok Króla wieków. W ten sposób królowanie Maryi zostało ukazane w łączności z królowaniem Chrystusa, wysłużonym na krzyżu.

Maryja jako Królowa Wszechświata uczestniczy więc w królowaniu swego Syna, któremu Ojciec niebieski przekazał wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jej panowanie nie jest suwerenne, ale zakorzenione w królowaniu Chrystusa. To On jest Królem Wszechświata; Jemu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi(Mt 28,20) i Jemu wszystko zostało poddane. Maryja, na mocy swego macierzyńskiego związku z Chrystusem Panem, jako pierwsza otrzymała udział w tym powszechnym królowaniu. Jej godność Królowej Świata nie jest tylko zaszczytem lecz zadaniem do spełnienia. Historia uczy, że zadanie to Matka Chrystusa wiernie realizuje przez wieki.

Biblijną ikoną królewskiej funkcji Maryi jest przede wszystkim Łukaszowa scena Zwiastowania w Nazarecie (Łk 1,26-38). Teologia tej perykopy mszalnej skupia się wokół kilku tematów, na których św. Jan Paweł II oparł swoją mariologię. Należą do tych tematów: dziewictwo Maryi i Jej Boże macierzyństwo, a także pełnia łaski oraz pokorna zgoda na wypełnienie woli Bożej w duchu głębokiej wiary.

Ponieważ królowanie Maryi jest zakotwiczone w królowaniu Chrystusa nad światem, stąd także każdy człowiek przynależący do królestwa Chrystusowego przynależy także do królestwa Maryi. Jest to królestwo Boże już zapoczątkowane na ziemi, choć jeszcze nie w pełni widoczne. Kto więc może się czuć uczestnikiem tego królestwa? Do królestwa Bożego należą ci, którzy „szukają sprawiedliwości”, starają się o jej realizację w świecie. Oczywiście, każdy z nas obciążony jest grzechem. Stąd naszym pierwszym zadaniem jest pokorne uznanie swego grzechu i prośba o przebaczenie. Do królestwa Maryi należy ten, kto mimo swych grzechów wciąż szuka sprawiedliwości. Ona z wiarą przyjęła Boże orędzie, które nie tylko zmieniło bieg Jej życia, ale też bieg historii świata. Dlatego pokorna Służebnica Pańska czczona jest dzisiaj jako Królowa Wszechświata.


MÓDL SIĘ!

Królowo świata - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Zakończenie rozważań poszczególnych wezwań litanii loretańskiej jest dobrą okazją, by uświadomić sobie jak istotne jest w pobożności maryjnej słuchanie słowa Bożego: "Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu mówić" - przekonywał św. Jan Paweł II (Rosarium Virginis Mariae, 30). Papież jednak zalecał, by słowo Boże "odpowiednio objaśnić krótkim komentarzem". Warto więc powracać do tych rozważań w rytmie lectio divina podczas tradycyjnych nabożeństw maryjnych.

ks. Antoni Tronina

fot. Regina mundi

Pozostałe tematy
Aktualności

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14291494

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu