Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen gospodarza i jego sług

2020-09-09

News
Zapewne każdy z nas wyrywał już kiedyś chwasty. Jest to bardzo uciążliwa, ale konieczna praca, ponieważ chwasty są szkodliwe oraz źle wpływają na wzrost i rozwój rośliny uprawnej. Mogą one doprowadzić do obniżenia wysokości i jakości plonu.Czytaj!
Mt 13,24-30

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».


Rozważ!

Jezus opowiedział słuchaczom przypowieść o gospodarzu, który zasiał pszenicę na swoim polu. W nocy, gdy właściciel i jego słudzy spali, na roli pojawił się nieprzyjaciel, który posadził chwast. Po pewnym czasie wyrosła zarówno pszenica, jak i chwast. Najprawdopodobniej tym chwastem była życica roczna, która dawniej była nazywana kąkolem. Roślina ta należy do rodziny traw, a jej wysokość waha się od 40 do 80 cm. Wynika z tego, że jest ona niższa od pszenicy. Początkowo życicę roczną trudno jest odróżnić od pszenicy. Jest to możliwe dopiero w czasie koszenia. Bardzo często zdarza się, że życica roczna jest zainfekowana przez pasożytniczego grzyba. W takim przypadku ziarniaki życicy rocznej zawierają temulinę, która jest bardzo niebezpieczna dla człowieka. Może bowiem spowodować bóle głowy, a nawet ślepotę. Spożycie 0,04 g tego toksycznego alkaloidu kończy się śmiercią. Życica roczna uwielbia dużą wilgotność gleby. W czasie suszy nasiona tej rośliny mogą przez lata pozostawać w ziemi w stanie spoczynku i cierpliwie czekać na odpowiednie warunki do kiełkowania.

Słudzy gospodarza zaproponowali, że pójdą na pole i zbiorą chwasty. Jednak właściciel roli nie zgodził się na to. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że początkowo trudno jest rozróżnić pszenicę od chwastu, a poza tym korzenie obu roślin zapewne splątały się już ze sobą. Gospodarz przykazał robotnikom, aby poczekali do żniw. Wtedy to żeńcy zbiorą pszenicę i chwasty. Chwasty zwiążą w snopki i spalą, natomiast zboże umieszczą w spichlerzu.

Gdy Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu, przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go, by wytłumaczył im przypowieść o chwaście. Chrystus stwierdził, że tym, który posiał dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Nieprzyjacielem, który zasadził chwast, jest szatan. Rolą uprawną jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, a chwastem – synowie Złego. Czas żniw symbolizuje koniec świata, a żeńcami są aniołowie (zob. Mt 13,36-39). W wielu tekstach biblijnych żniwa są metaforą sądu i sprawiedliwego wyroku, np. „To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Córa Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijają; już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa»” (Jr 51,33). Pan Jezus zapowiada, że w dniu sądu ostatecznego aniołowie zbiorą wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczali się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Sprawiedliwi natomiast jaśnieć będą jak słońce w królestwie Boga (zob. Mt 13,40-43).

Zastanów się:

  • czy pielęgnujesz w sobie cnotę cierpliwości?
  • jak reagujesz na zło? Czy masz odwagę upomnieć, jak ktoś grzeszy w Twojej obecności?
  • co robisz, by uchronić grzeszników przed „wrzuceniem w piec rozpalony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów”?
  • co robisz, by samemu nie być wrzuconym w ów rozpalony piec?


Módl się!

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył.

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.

Obroń nas, Ojcze niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją.
Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych.

Błagamy Cię przeto Ojcze niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg” - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.

https://www.biblijni.pl/modlitwy/178_modlitwa_o_zwyciestwo_nad_szatanem.html


Żyj słowem!

Jednym ze współczesnych chwastów jest plotka. Papież Franciszek powiedział: „Wielkim plotkarzem jest diabeł, który zawsze mówi złe rzeczy o innych, bo jest kłamcą. Proszę Was, bracia i siostry, podejmujmy wysiłek, aby nie plotkować. Plotkowanie to gorsza zaraza niż Covid. Okropniejsza”. Nie plotkuj! Unikaj plotkarzy!

ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840411

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu