Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Pusty grób wg Mt

2021-09-09

News
Tajemnica paschalna jest podstawowym źródłem chrześcijańskiej nadziei - wzywa do wyzbycia się lęku. Chrystus przecież już zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Pierwsza Ewangelia kanoniczna zachowała również pełne nadziei wyzwanie Jezusa: Nie bójcie się! Czytaj!
Mt 28,1-10

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».


Rozważ!

Relacja św. Mateusza dopełnia tego, co w poprzednim rozważaniu czytaliśmy u Marka. Tym razem nacisk spoczywa na przeciwstawieniu postawy strażników grobu postawie kobiet. Strażnicy wobec trzęsienia ziemi i zjawienia się anioła stali się ze strachu jakby umarli. Chcemy zapytać o przyczynę tego przerażenia u strażników grobu Pańskiego. Przyjrzymy się też bliżej postawie kobiet, które przyszły obejrzeć grób.

My dzisiaj wiemy, że zmartwychwstanie Jezusa przynosi życie i pokój wszystkim, także pogańskim żołnierzom strzegącym grobu. Źródłem ich przerażenia było zapewne to, że nie znali oni wyjaśnienia, jakie usłyszały kobiety. A nie znali go po prostu dlatego, że niczego takiego nie oczekiwali. Strażnicy groby spełniali tylko swój żołnierski obowiązek i niczego się nie spodziewali. Przerażenie spowodowane było zaskoczeniem.

Kobiety też ogarnął strach. Nie był on jednak paraliżujący, gdyż one potrafiły przyjąć słowa anioła: Wy się nie bójcie! Żołnierze nic nie widzą ani nie słyszą, kobiety zaś zdolne są przyjąćsłowa wyjaśnienia. Dzięki tym słowom strach nie ustał natychmiast, ale powoli radość zaczęła napełniać ich serca. Słowa anioła są odpowiedzią na ich strach, ale też na ich oczekiwania. Ich początkowy lęk nie zniknął zupełnie, ale nabrał odcienia radości, z którą pobiegły zaraz do uczniów Pana. Wtedy On sam stanął przed nimi z ostatnim poleceniem: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie to moim braciom.

Scena przy grobie Jezusa pokazuje różnicę pomiędzy przerażeniem żołnierzy a bojaźnią Bożą, jaka stała się udziałem kobiet. Tam, gdzie jest miłość do Ukrzyżowanego, tam dokonuje się przemiana ludzkiego strachu w taką bojaźń, która od Boga pochodzi i tylko ku Niemu prowadzi.

  • Na jakiej etapie tej drogi jestem obecnie?
  • Czy mogę powiedzieć, że spotkałem już Zmartwychwstałego?
  • Czy mogę odnieść do siebie słowa, które Jezus skierował do kobiet przy grobie: Idźcie i oznajmijcie to moim braciom?


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840011

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu