Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Wprowadzenie

2020-11-25

News
W świecie ogarniętym lękiem, np. z powodu pandemii, przemocy czy obojętności, ludzie wierzący i poszukujący otwierają Pismo Święte, by szukać w nim antidotum na różne trudne doświadczenia codziennego życia. Biblia jest Księgą nadziei - przekazuje bowiem dobrą i radosną nowinę - Słowo Życia (1 J 1,1-3), stąd kolejny nasz cykl tematyczny pragniemy poświęcić biblijnemu wezwaniu: "Nie lękajcie się!". Cieszymy się, że znów naszym przewodnikiem na drogach biblijnych będzie sprawdzony przyjaciel Szkoły Słowa, ceniony biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ks. prof. dr hab. Antoni Tronina.  


Rozpoczynając swój pontyfikat (22 października 1978 roku), Jan Paweł II wołał: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". Ktoś cierpliwy policzył, że w Piśmie świętym wezwanie to (Nie lękaj się! Nie lękajcie się!) można odnaleźć dokładnie 365 razy. Jest to więc zachęta kierowana do nas od Boga na każdy dzień roku. Lęk należy do podstawowych stanów ludzkiej egzystencji. Jego formą najbardziej pierwotną jest lęk moralny jako reakcja psychiki na naruszenie nakazów prawa Bożego.

Historia biblijna zaczyna się sceną stworzenia i upadku pierwszego człowieka (Rdz 2-3). Grzech pierworodny skłania Adama do ucieczki przed Bogiem. Na pytanie Stwórcy: "Gdzie jesteś?" odpowiedział (Adam): "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się" (Rdz 3,10). Lęk towarzyszy więc człowiekowi od zarania jego dziejów. Jest wpisany głęboko w jego egzystencję.

Mowa tu o lęku zawinionym, mającym negatywne skutki dla całej ludzkości. Ale istnieje też lęk pozytywny, zrodzony z miłości do bliźnich i do Boga. Taki lęk przejawia Maryja podczas Zwiastowania (Łk 1,29). Dzieje biblijne to pasmo wydarzeń zbawczych, w których Zbawiciel „oswaja” na nowo człowieka zranionego grzechem i przeprowadza „od ludzkiego strachu do bojaźni Bożej”. Zbawcza formuła ("nie lękaj się", "nie lękajcie się") będzie nas prowadzić w tych medytacjach przez całą historię świętą aż do jej wypełnienia w Chrystusie.

ks. prof. Antoni Tronina


* Uwagi Redakcji:

W tym roku pragniemy zaprosić naszych uczniów i sympatyków do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w "medytacyjnej lekturze Słowa Bożego". W rytmie lectio divina zazwyczaj proponowaliśmy podpowiedzi do wszystkich czterech kroków:

  • Czytaj! (lectio);
  • Rozważ! (meditatio);
  • Módl się! (oratio);
  • Żyj Słowem! (actio-operatio).

Tym razem Ks. Profesor poda nam tekst biblijny (Czytaj!) oraz komentarz do niego (Rozważ!), a dwa pozostałe etapy lectio divina, czyli Módl się! (modlitwa inspirowana Słowem) i Żyj Słowem! (propozycja działania wg Słowa) - pragniemy "oddać" naszym uczniom Szkoły Słowa Bożego.


* Będziemy zatem czekać na Wasze propozycje tj. modlitwy (oratio) oraz sugestie do działania-życia (actio-operatio), które umieścimy na stronie ssb24.pl/ (podamy imię lub pseudonim). Bardzo liczymy na Wasze radosne dzielenie się Słowem - świadectwo wiary!!!

Propozycje prosimy przysyłać na adres: jkochel@uni.opole.pl


* Plan medytacji:

Pozostałe tematy
Aktualności

Jak dobrze przeżyć W. Post?

WIELKI POST jest czasem walki duchowej i sztuki rozeznawania. Służą temu klasyczne formy pobożności: post, jałmużna, modlitwa..., droga krzyżowa, gorzkie żale, nawiedzanie kościołów stacyjnych, kazania pasyjne. Zapraszamy też do udziału w serii katechez o bałwochwalstwie; zob. katechezy.

więcej

Uzdrawiająca siła cnót

Na Wielki Post warto sięgnąć po nowy przekład książki kard. Martiniego. Jego medytacje dotyczą uzdrawiającej siły cnót boskich i moralnych, będących "niczym urządzenia nawigacyjne i sterowe, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć przez wzburzony ocean życia"; zob. Warto

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13045764

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu