Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Wizja wstępna Apokalipsy

2021-09-30

News
Pisał poeta: „Kto tęskni w niebo Twe jest w niebie. Kto głodny go – je z Twego chleba” (L. Staff). Ostatnia księga Pisma Świętego nazywana jest apokalipsą (od gr. apo - "z dala od czegoś, poza czymś"; kalypto - "zakrywać, zasłaniać"), wskazując na to, co wiąże się z jakimś objawieniem, tajemnicą, osobą Jezusa (zob. J 12,38; Rz 1,17n; 2,5; 8,18n; 16,25; Ga 1,12; Ef 1,17; 3,3; 2 Tes 1,7; 2,3).Czytaj!
Ap 1,17-19

Kiedym [Syna Człowieczego] ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.


Rozważ!

Apokalipsa św. Jana powstała w końcu I wieku, podczas krwawych prześladowań cesarza Domicjana. Ostatni prorok biblijny, skazany za wierność Chrystusowi, znajduje się na wyspie Patmos, leżącej w pobliżu Efezu, stolicy rzymskiej prowincji Azja Mniejsza. Jest niedziela, „dzień Pański” (Ap 1,10), a on zamiast sprawować liturgię z ludem sobie powierzonym, cierpi z powodu odosobnienia. Wtedy właśnie objawia mu się w widzeniu „ktoś podobny do Syna Człowieczego”.

Reakcją wizjonera jest głęboki pokłon, jaki zwykło się oddawać tylko Władcy. Jan nie ma wątpliwości, że przemówił do niego zmartwychwstały Chrystus. Duch Święty dał mu rozeznanie rzeczywistości nadprzyrodzonej, sakramentalnej. Ten sam Duch, który ożywia wspólnoty kościelne i udziela wytrwałości w prześladowaniach, zawładnął nim całkowicie. Tak doszło do spotkania z Chrystusem.

On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać:! Gest włożenia ręki można rozumieć jako gest uspokojenia, ale także jako akt powierzenia misji. Słowa: Nie bój się to dobrze znane wprowadzenie do wyroczni, które ma umocnić proroka w obliczu spotkania z Bogiem i z bliskimi zagrożeniami. Tajemnica Kościoła obejmuje bowiem nie tylko wymiar ziemski, światowy, ale także niebiański, nadprzyrodzony. Ten drugi pozwala już uczestniczyć w chwale zbawionych.

  • Czy dane mi było już uczestniczyć w rzeczywistości nadprzyrodzonej?
  • Spotkać Boga żywego, jak to ukazują liczne świadectwa mistyków?
  • Czy tęsknię do takiego spotkania? Może miałem okazję obserwować św. Jana Pawła II, zanurzonego w kontemplacji?


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840302

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu