Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Młodzi na ołtarze!

1. Święci Młodziankowie (I w.)

2022-11-21

News

W nowy cykl rozważań Szkoły Słowa Bożego pragniemy wejść z nadzieją w stronę otwartego nieba dla wszystkich ochrzczonych i wierzących, a zwłaszcza tych najmniejszych – niewinnych dzieci (Ap 14,1-5). Sam Jezus uczył, że „do takich bowiem należy królestwo Boga” (Mk 10,14). „Kto więc się stanie tak mały, jak to dziecko, ten będzie największy w królestwie niebieskim” (Mt 18,4 BP). Idea dziecięctwa Bożego – podobieństwa do obrazu Boga, zapisana jest w akcie stworzenia (Rdz 1,26). Dzięki wierze możemy więc odkryć prawdę, że jesteśmy dziećmi Bożymi i Boga możemy nazywać: Abba, Ojcze! (por. Rz 8,15; Ga 4,5; Ef 1,5; Mk 14,36).

 


Czytaj!

Herod widząc, że mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:

Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma.

Mt 2,16-18 (BT)


Rozważ!

Pierwszymi zaproszonymi do chwały nieba okazały się betlejemskie dzieci po narodzinach Jezusa Chrystusa. Żydowskim chłopcom z okolic Betlejem, zamordowanym na rozkaz króla Heroda, Augustyn nadał tytuł flores martyrum („pierwiosnki męczeństwa”). Ich kult rozwijał się już w II wieku, a w V w. był już obecny w całym Kościele. O ich męczeństwie pisali już św. Ireneusz z Lyonu i Cyprian z Kartaginy (II-III w.).

Rzeź niewinnych dzieci została opisana w Ewangelii Mateusza oraz w apokryficznej Protoewangelii Jakuba (22,1-2). W opisach tych pojawia się motyw prześladowania dziecka królewskiego, które mają swoje źródło w tradycji żydowskiej – w hagadzie o Mojżeszu, gdzie historii jego narodzenia i ocalenia (Wj 2) nadaje się nowy obrót (zob. Józef Flawiusz, Antiquitates II, 9,2-3; J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, 144-147). Chłopcy betlejemscy oddają życie, by ocalić nie tyle pretendenta do królewskiego tronu, co samego Syna Bożego.

Bibliści zastanawiają się nad tym, ile było tych niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być ok. 20-30. Młodziankowie, jak powszechnie zaczęto ich nazywać, nie złożyli świadomie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu. Stąd nawiązanie do biblijnego krzyku, bólu i płaczu matki Racheli w Rama – miasta w pobliżu Betel (ok. 8 km na płn. od Jerozolimy). Według przepowiedni proroka Jeremiasza jest to wyraz okrutnych doświadczeń wielu matek i ich niewinnych dzieci pomordowanych w imię ideologii, polityki, prześladowań, deportacji, grzechu (por. Jr 31,15).

Święci Młodziankowie z Betlejem zatriumfowali nad złem tego świata i zyskali koronę męczeństwa. Otrzymali tzw. „chrzest krwi” (łac. baptismus sanguinis) – to specyficzna forma chrztu, która odnosi się do męczeństwa tego, kto umiera dla wiary chrześcijańskiej, zanim rzeczywiście otrzymał sakrament chrztu.

W ikonografii chrześcijańskiej scena śmierci Świętych Młodzianków pojawia się na wielu sarkofagach, ewangeliarzach, drzwiach katedr, ambonach, mozaikach i freskach (zob. Giotto, Padova - Cappella degli Scrovegni; Giovanni Francesco Baroto, Mikołaj Poussin, Guido Reni, Dürer, Romanino, Piotr Brueghel, Bartolomeo Schedoni, Rubens i in.).

W Średniowieczu we wspomnienie Świętych Młodzianków (28 grudnia) wybierano dziecięcego biskupa (łac. episcopellus), który zasiadał na tronie i odbierał od dzieci hołd czci i posłuszeństwa; innymi późniejszymi zwyczajami były: błogosławieństwo dzieci (przetrwało do dziś), obdarowywanie ich upominkami oraz zakładanie przez wiejskie dziewczęta wianków niewinności i czystości („Na święte Młodzianki trza się stroić w wianki”; zob. EK XII, 1390).

Święci Młodziankowie są uważani za patronów dzieci nienarodzonych oraz chórów kościelnych. Od 1987 r. w Polsce odprawia się w ich wspomnienie msze św. w intencji obrony poczętego życia oraz podejmuje się Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

W Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku k. Lublińca (diecezja gliwicka), prowadzonym przez Misjonarzy Oblatów NMP, otwarto kaplicę pw. Świętych Młodzianków (3 maja 2022 r.). Podczas homilii bp Grzegorz Suchodolski – Przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP, nawiązując do fresku przedstawiającego Młodzianków z zielonymi palmami w ręku (zob. fot.), powiedział: „Kiedy patrzymy na te zielone palmy, znak życia – zieleń i jednocześnie patrzymy na tych Młodzianków w kolorze czerwieni, w kolorze męczeństwa, to od razu wiemy, że życie ma swoją cenę, że życie ma swoją wartość, że ono nie jest nam dane jak jakaś chwilowa zabawka do tego, by się w nim trochę pobawić, trochę wykorzystać, trochę z niego wyłuskać, tak, aby być jak najbardziej pragmatycznym i konsumpcyjnym w tym okresie między narodzinami a śmiercią. Ale jest ono nam dane po to, aby naśladować Tego, który kocha – Jezusa. Tego, który umiłował nas do końca”.

Warto w kontekście pierwszych Męczenników Kościoła opowiedzieć sobie jeszcze na kilka pytań:

  • Jakie jest nasze podejście do życia (także do tego nienarodzonego)?
  • Jak słuchamy dziś biblijnego krzyku, płaczu i jęku wielkiego?
  • Co robimy w obronie Dzieci Nienarodzonych – Utraconych – Nieskazitelnych (Ap 14,5)?


Módl się!

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Święci Młodziankowie, pierwiosnki męczeństwa – módlcie się za nami!
Święci Młodziankowie, ziemia straciła was, płacząc, Niebo z radością przyjęło,
Święci Młodziankowie, zgładził was władca okrutny, Stwórca przygarnął z miłością, dając wam miejsce przy sobie,
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli życie za Chrystusa z Jego powodu,
Święci Młodziankowie, pierwsze ofiary męczeństwa złożone Chrystusowi,
Święci Młodziankowie, którzy stoicie przy tronie Chrystusa odziani jasnością,
Święci Młodziankowie, w świetle Królestwa wiecznego,
Święci Młodziankowie, których radość wiekuista opromienia,
Święci Młodziankowie, których szaty są opłukane we krwi purpurowej Baranka,
Święci Młodziankowie, niewinni, którzy z radością wysławiacie Pana,
Święci Młodziankowie, którzyście spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
Święci Młodziankowie, którzy jesteście bez skazy przed tronem Boga,
Święci Młodziankowie, święci śpiewający pieśń nową przed tronem Boga i Baranka,
Święci Młodziankowie, którzyście jeszcze nie potrafili mówić, a już wyznali Chrystusa,
Święci Młodziankowie, wasze słabe ciałka nie były jeszcze zdolne do walki, a już zdobyły palnę zwycięstwa,
Święci Młodziankowie, dzieci niewinne, które zazdrość władzy zgładziła,
Święci Młodziankowie, w białe szaty odziani idziecie w orszaku Baranka,
Święci Młodziankowie, godni chwały męczeństwa…

K: Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa. Nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.

W: Święci Młodziankowie, męczennicy, patroni pomordowanych i nienarodzonych dzieci, módlcie się za nami!

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, święci Młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Żyj słowem Bożym!

W świetle Pisma Świętego dziecko znajduje się w centrum historii zbawienia. Nie tylko człowiek rodzi się jako dziecko, ale i sam Bóg stał się Dzieckiem. Możemy więc mówić o „Ewangelii dziecka”, Evangelium vitae oraz o różnych obliczach duchowego dzieciństwa. Nie oznacza to jednak propagowania naiwności czy infantylizmu religijnego. Dziecięctwo symbolizuje postawę poczucia własnej niewystarczalności przy równoczesnym otwarciu i zawierzeniu siebie Bogu. Człowiek na mocy chrztu św. zostaje wyniesiony do godności dziecka Bożego. Co zrobiliśmy z tym darem? Wg Worldometer w 2021 roku z powodu aborcji życie straciło co najmniej 42,6 mln dzieci poczętych. Ta liczba znacznie przewyższa statystyki pozostałych przyczyn zgonów, w tym raka, HIV/AIDS czy wypadków drogowych. Warto zatem angażować się w różne inicjatywy Pro-Life, np. Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, Klubów Pro-Life, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Marszów za Życiem czy ruchu modlitewnego „Lions for Life”.

ks. Jan Kochel

fot. Kaplica Świętych Młodzianków – Kokotek k. Lublińca

Pozostałe tematy
Aktualności

Młodzi na ołtarze

Nowy cykl w szkole słowa Bożego nosi tytuł Młodzi na ołtarze! Na progu XXI w. Kościół ogłasza świętych i błogosławionych z grona dzieci i młodzieży. To novum w praktyce Kościoła, a Ewangelia przekonuje: "do takich jako one należy królestwo niebieskie" (Mt 19,14). Proponujemy ok. 50 portretów świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z grona dzieci i młodzieży w rytmie lectio; zob. GGN; wprowadzenie.

więcej

Wielkie postaci Biblii

Ukazał się siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego pt. Il grandi della Bibbia na temat wielkich postaci Starego Testamentu. Abraham, Mojżesz, Jakub, Józef, Samuel, Dawid, Eliasz, Jeremiasz, Hiob wciąż do nas przemawiają; opere.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11450491

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu