Wyszukiwarka:
Twórca SSB

Promotorzy metody Lectio Divina - Carlo Maria Kard. Martini

2011-09-29

News
Renesans lectio divina jest widoczny w bogatej literaturze na temat tej starożytnej praktyki. Od kilkudziesięciu lat zwłaszcza wyd. "Apostolstwa Modlitwy" (WAM), wyd. Księży Sercanów (SCJ), wyd. Salwator, franciszkańskie wyd. Bratni Zew, wyd. Verbinum, wyd. Promic czy Sióstr Loretanek uczyniły wiele, by przybliżyć dorobek wielkich współczesnych propagatorów lectio divina.

Pierwszym z nich jest bez wątpienia arcybiskup Mediolanu Carlo Maria kard. Martini (1927-2012). Jego książki cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich czytelników. Cechą charakterystyczną tych publikacji jest prostota przekazu, wyjątkowa łatwość w odczytywaniu sensu tekstu biblijnego i aktualność odniesień do codziennego życia. Pismo Święty pełni w tych pracach rolę przewodniczki, którą nie da się w żaden sposób manipulować. Słuchacz Słowa musi pozwolić się prowadzić. Kard. Martini pełni funkcję "sługi Słowa" (Łk 1,2), który najpierw sam czyta, rozważa i modli się tekstem, a następnie wyjaśnia go przy pomocy różnych metod hermeneutycznych. W zakończeniu aktualizuje przesłanie tekstu i odkrywa jego sens duchowy. Medytacja biblijna jako specyficzny gatunek literacki prowadzi słuchacza Słowa do modlitwy i kontemplacji oraz do akcji, czyli czynu płynącego z Słowa. Na końcu tej drogą rozważany tekst spotyka się z życiem, prowadząc słuchacza [Słowa] do rachunku sumienia i przemiany serca.

Książki kard. Martiniego zdobywają wciąż wielką popularność właśnie dlatego, że są bliskie życiu, bliskie współczesnego człowieka i jego problemów; budzą zapowiadany przez proroka głód: "nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich" (Am 8,11). Na język polski przełożono ok. 80 jego książek.

Oto ich wykaz:
- Ze świętym Łukaszem na drodze modlitwy, Warszawa 1986.
- Wyznania Pawła, Kraków 1987.
- Ludu mój wyjdź z Egiptu, Kraków 1990.
- Lud w drodze, Kraków 1992.
- Głosiciel Ewangelii u Świętego Łukasza, Kraków 1993.
- Bóg żywy. Rozważania o proroku Eliaszu, Kraków 1993.
- Kobieta pośród swego ludu, Kraków 1993.
- Wytrwaliście przy mnie w moich przeciwnościach. Rozważania o Hiobie, Kraków 1993.
- Wiara, celibat, służba, Kraków 1993.
- To jest Pan! Rekolekcje dla osiemnastolatków, Kraków 1994; 2002.
- Ewangelia dla twojej wolności, Kraków 1994.
- Sakramenty, Kraków 1994.
- Samuel prorok religijny i polityczny, Kraków 1994.
- Życie Mojżesza, życie Jezusa. Paschalne życie chrześcijan, Kraków 1995.
- Ewangelia u źródeł. Rozważając w Asyżu o Kazaniu na górze , Kraków 1995.
- Jak być księdzem? Medytacje biblijne w świetle doświadczeń duszpasterskich św. Pawła Apostoła, Kraków 1995.
- Jaka polityka? Kraków 1995.
- Głos prorocki w mieście. Rozważania o proroku Jeremiaszu, Kraków 1996.
- Kapłan wobec Słowa Bożego, Kraków 1996.
- Cóż mamy czynić? Kielce 1996.
- Stąpanie po jedwabiu, Kraków 1996.
- Być z Jezusem. Medytacja nad Ewangelią św. Marka, Kraków 1997.
- Kościół - jak lepiej go rozumieć, Warszawa 1997.
- Dawid - grzesznik i człowiek wiary, Kraków 1998.
- Radość Ewangelii, Kielce 1998.
- [C.M. Martini, U. Eco], W co wierzy ten, kto nie wierzy?, tłum. Ireneusz Kania, Kraków 1998, Warszawa 2018.
- Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, Kraków 1999.
- Szkoła Słowa, Warszawa 1999.
- Powołanie świeckich, Kraków 1999.
- Wyznania Piotra, Kraków 1999.
- Odnaleźć siebie samych. Jest pewien moment w roku, aby zatrzymać się i szukać, Kielce 1999.
- Żyć wartościami Ewangelii, Wrocław 1999.
- Chrystus jest dla nas wszystkim, Warszawa 1999.
- Trzy opowieści Ducha, Warszawa 1999.
- Powrót do Ojca wszystkich, Warszawa 1999.
- Słownik duchowy. Mały przewodnik dla duszy, Kraków 1999, 2005.
- Słuchać Jezusa. Medytacja nad Ewangelią św. Mateusza, Kraków 2000.
- Śladami Jezusa, Kraków 2000.
- Błogosławieństwa, Kraków 2000.
- Dwaj pielgrzymi na ścieżkach sprawiedliwości. Józef Egipski, Ignacy i ... my, Kraków 2000.
- Poznanie siebie, decyzja, wybór, Kraków 2000.
- Przewodnicy na pustyni. Mojżesz, Piotr, Ignacy i ... my, Kraków 2000.
- Biblia i powołanie. Od powołania chrzcielnego do powołania kapłańskiego, Kraków 2001.
- Matka Boża Wielkiej Soboty, Warszawa 2001.
- Tajemnica ciała, Warszawa 2001.
- Panie, Ty znasz mnie i przenikasz. Rekolekcje dla młodzieży, Kraków 2001, 2005.
- Spotkania z Biblią, Kraków 2001.
- Zrozumieć Kościół. Rozważania dotyczące Soboru Watykańskiego II, Kraków 2001, 2002.
- Owoce Ducha Świętego w życiu codziennym, Kraków 2001.
- Tajemnica ciała, Warszawa 2001.
- Między wiara a niewiarą. Doświadczenia św. Teresy z Lisieux, Kraków 2001.
- Absurd Oświęcimia i Misterium Krzyża, Kraków 2001.
- Na ścieżkach Nawiedzenia. Poszukiwanie woli Bożej w codziennych spotkaniach z ludźmi, Kraków 2002.
- Rozmowy duchowe, Warszawa 2002.
- Czas łaski. Jaka będzie przyszłość Kościoła? Kraków 2002.
- Tam, gdzie tchnie Duch, Warszawa 2002.
- Reguła życia chrześcijańskiego, Kraków 2002.
- [C.M. Martini, J-M. Lustiger, G. Gaucher, O. Clément], Między wiarą a niewiarą. Doświadczenia duchowe świętej Teresy z Lisieux, tł. K. Stopa, Kraków 2002.
- Modlimy się słowami psalmów. Pragnienia, Warszawa 2003.
- Kochać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Jana, Kraków 2003.
- Duch apostolstwa, Kraków 2003.
- Modlitwa w życiu rodziny, Częstochowa 2003.
- Czy można kochać Kościół? Oddanie i ewangeliczna odwaga w posłudze kapłańskiej, Kraków 2004.
- Ważny przypadek wiary, Kraków 2006.
- Kazanie na Górze. Medytacje biblijne, Kielce 2008.
- Kapłaństwo. Czy warto poświęcić wszystko? Kraków 2009.
- Maryja - kobieta pojednania, Kraków 2011.
- Kierownictwo duchowe, Kielce 2012.
- Bóg ukryty. Medytacje o Całunie, Kraków 2013.
- Nowenna do Matki Boskiej, Warszawa 2014.
- Słowa dla życia, Kraków 2015.

Kard. Martini powszechnie uznawany jest za głównego propagatora lectio divina we współczesnym Kościele. Przez kolejne lata swej posługi kapłańskiej i biskupiej niestrudzenie objaśniał jej strukturę i wprowadzał w medytacyjną lekturę przy okazji ćwiczeń duchownych przeznaczonych dla różnych grup, w ramach spotkań "Szkoły Słowa Bożego" i "Grup słuchania", jak również dzięki środkom społecznego przekazu (radio, TV). Największą zasługą arcybiskup Mediolanu było to, że "odważył się" zaproponować szerokiej grupie wiernych praktykę lectio divina i uznał ją "za jeden z najbardziej skutecznych środków przygotowujących wiernych do przyjęcia owoców, płynących ze słuchania Słowa w Liturgii oraz pomnażania ich w życiu".

Tradycyjnie strukturę lectio divina przedstawiano w formie "drabiny do raju", gdzie proces duchowej lektury przypominał "wstępowanie" wzwyż po kolejnych szczeblach: od lectio (czytanie), meditatio (rozmyślanie), oratio (modlitwa) aż po "osiągnięcie szczytu" na poziomie contemplatio ("zanurzenie w Bogu"). Kard. Martini woli nazywać ją "mostem zbudowanym na ośmiu filarach", który prowadzi od analizy tekstu do transformacji życia. A wyjaśnia to w następujący sposób: "Istnieje przysłowie, które wydaje mi się pasować do tego przypadku: Pomiędzy mówieniem a czynieniem znajduje się morze. Innymi słowy można się zadowolić lekturą tekstu, która da jakąś intelektualną satysfakcję, lecz nie nawraca, nie zmienia życia. Mnie jednakże interesuje, w praktyce, metoda, która zmieni mnie wewnętrznie - właśnie metoda mostu na ośmiu filarach" (por. Spotkania z Biblią, 10). W ramach tak rozumianej pedagogii jawi się on jako wytrawny didaktikos (1 Tm 3,2; 2 Tm 2,24) , który na wzór Apostoła narodów zachęca współczesnych chrześcijan: "Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem" (Flp 2,16).

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13837274

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu